Gott om torsk i Öresund

Torsken är på väg tillbaka till Öresund efter att i flera år ha minskat i antal och storlek. Det konstaterar Havsfiskelaboratoriet i Lysekil som med jämna mellanrum provfiskar med trål i Öresund.

– Provfiskena det senaste halvåret har varit så positiva att vi kan hävda att det inte rör sig om en nedåtgående trend, berättar fiskeribiolog Per Olov Larsson.

Vad beror det här på?

- Vi räknar med att det beror på att fiskeuttaget inte är större än tillväxten.

Produktionen av torsk är mycket hög i Öresund bland annat på grund av strömmarna, och man fiskar alltså inte upp mer än vad som produceras.

Det är garnfiskare som står för den största uppfiskningen. Det olagliga trålfisket har försvunnit, och när det gäller det femtiotal turbåtar, så har de ingen nämnvärd betydelse.

– Möjligen kan man säga att det fisket är inriktat på de allra största torskarna, och att man därmed påverkar storleksfördelningen. Det riktigt stora på över 20 kilo ser vi mer sällan, säger Per Olov Larsson.