Fritidsgruppena ska bli mindre

Storleken på barngrupperna och personaltätheten skiljer sig mycket åt på fritidshemmen i de skånska kommunerna, men även inom kommunerna kan det vara stora skillnader. Det har fått Lunds kommun att vilja införa en gräns för fritidsgrupperna, precis som man har inom förskolan.

– Med förskolans riktlinjer på 11 till 16 barn i grupperna fick man ner gruppstorleken. Nu vill man göra något liknande med fritidsgrupperna, säger Berit Kristensson (fp), först vice ordförande i utbildningsnämnden.

I Lunds kommun generellt ser det, om man jämför med andra kommuner, ganska bra ut på fritids. Varje anställd har där i snitt ansvar för 21,7 barn. Det kan jämföras med Skurup där det går nästan 31 barn per anställd.

Men det var efter att man fått signaler från lärare, fritidspersonal och även en del föräldrar som folkpartiet i Lund tog tag i frågan att se över fritidshemmen. Genom att begära in siffror från de olika verksamheterna kunde man konstatera att kvaliteten varierade kraftigt i kommunen:

Berit Kristensson tror att det mycket handlar om en organisatorisk fråga, och att ett stort problem är att fritidspedagogerna arbetar alltför mycket inne i skolan, och därför finns inte tillräckligt med resurser till fritids på eftermiddagarna. Hon hoppas nu att det här arbetet ska gå snabbt.