Arbetslösa unga får hjälp i Trelleborg

Nu ska arbetslösa ungdomar i Trelleborg få bättre hjälp till jobb. Kommunen har fått 190 000 kronor av Ungdomsstyrelsen för att dra igång den så kallade navigatorverksamheten.

- Systemet ska cirkulera runt ungdomen, ungdomen ska inte cirkulera runt systemet, säger Ola Johnsson, projektledare, navigatorverksamheten i Trelleborgs kommun.

En arbetsförmedlare, en kurator en lärare och en studie- och yrkesvägledare ska från och med i höst ha sina arbetsplatser på navigatorcentret i Trelleborg från och med i höst. Dessutom ska det finnas kontaktpersoner på Försäkringskassan, ungdomsmottagningen och i det lokala näringslivet.

Som det är i dag är den öppna arbetslösheten bland ungdomar i Trelleborg 2,2 procent, lika hög som för befolkningen i stort. Men trots det menar Ola Johnsson att det finns ett behov av en särskild satsning på just ungdomar.

- Det är Arbetsförmedlingens siffror och det är många som inte är inskrivna där och det är framför allt dem vi vill komma åt. Vi vill veta var de är och vad de gör i samhället i Trelleborgs kommun, säger Ola Johnsson.

Förebilder till modellen finns i bland annat Helsingborg, Motala och Karlstad och där har man provat ibland udda metoder för att skapa nya kontakter.

- Det handlar om att hitta ungdomen och göra det på ungdomens vis, att köra runt på mopeder eller liknande för att finna ungdomen där den är, säger Ola Johnsson.

Något särskilt mål när det gäller att få ner arbetslösheten finns inte.

- Jag hoppas att jag snart blir arbetslös och att vi får noll procents ungdomsarbetslöshet i Trelleborgs kommun. Det hade varit jättebra, tycker Ola Johnsson.