Grön våg för cyklister i Malmö

Snart kan cyklisterna i Malmö komma fram snabbare i trafiken. En sorts radar har satts upp vid en del cykelöverfarter. När radarn känner av att en cyklist närmar sig en överfart, slår trafikljusen om och stoppar bilarna.

– Det är för att ytterligare prioritera cyklisterna.

Det finns inget värre än att bromsa bort den levande kraft man har fått i en cykel. Vi vill ge cyklisterna grönt nät de cyklar. Vid lågtrafik ska man inte behöva stanna och trycka på knappen, säger Leif Jönsson, trafikplanerare på Gatukontoret.