Ny transportutbildning till Malmö

Transportbranschen växer samtidigt som efterfrågan på miljövänligare transporter blir allt större. Därför ska man nu ta fram en magisterutbildning i transportfrågor för Öresundsregionen, något som görs på högskolan i Malmö.

- Med den utveckling som vi ser där transporterna blir fler och fler och där utländska åkerier tar sig i på den svenska marknaden så blir konkurrensen tuffare och det är dåligt för transportnäringen i Öresundsregion, säger Carl-Magnus Carlsson, som ansvarar för den nya utbildningen.

Den tvååriga magisterutbildningen ska ges vid flera lärosäten i Öresundsregionen. Arbetet med att ta fram utbildning finansieras av EU. Ett ökat samarbete mellan Danmark och Sverige kan rusta rederierna här för att möta den ökande konkurrensen från billiga östeuropeiska transportföretag.

Förutom samarbete kan Öresundsregionen också profilera sig på att vara miljövänligast och det är just miljön som kommer stå i centrum för magisterutbildningen.

- Transportsektorn är miljöbovar i sammanhanget, undantag tåg och båt kanske och för att behålla något slags trovärdighet är vi tvungna att hanterat miljöfrågorna på ett nytt sätt, säger Carl-Magnus Carlsson.

Hösten 2009 räknar man med att den nya transportutbildningen ska starta.