Ålens framtid klubbad

Nu ska de svenska ålafiskarna slippa att ensamma kämpa för ålens framtid. På måndagen togs det ett beslut inom EU att alla medlemsländer måste gå med på inskränkningar både i fisket och i handeln med ålyngel.

– Alla ålfiskare är glada. Alla yrkesfiskare får fortsätta att fiska, men inga andra, säger Rolf Färm, ordförande i Sveriges Ålfiskarförening.

Varje EU land måste nu ta fram en återhämtningsplan för ålen till slutet av nästa år annars blir det indraget fiske. Riktlinjen är att 40 procent av all ål ska lämnas orörd och istället få möjlighet att fortplanta sig.

Handeln med ålyngel som dyrbar delikatess ska begränsas och en viss mängd odlad yngel ska istället planteras ut i olika vatten