Högtryck på arbetsmarknader

Det råder högtryck på den Skånska arbetsmarknaden. Enligt en prognos från länsarbetsnämnden kommer det skapas 28 000 nya jobb i Skåne i år och under nästa år.

– Vi står nog på toppen av högkonjunkturen just nu. Men det kan hålla i sig ett bra tag till, säger länsarbetsdirektör Agneta Roström.

Prognosen säger att det blir drygt 15 000 nya jobb i år och för 2008 väntas drygt 13 000 nya jobb i Skåne.

Enligt Arbetsmarknadsstyrelsen kan högtrycket förklaras med att befolkningen i Skåne växer snabbare än någonsin tidigare, att den privata sektorn anställer fler än på mycket länge och allt fler av olika anledningar söker sig ut på arbetsmarknaden.

Men alla grupper på arbetsmarknaden känner inte av högtrycket.

– Det är svårare att hitta arbete om man inte har utbildning och har mindre arbetslivserfarenhet, säger utredare Agneta Mattsson.

Malmöbon Linus Nordberg har varit arbetslös i ett par månader och letar efter budbilsjobb.

– Det låter bra men jag tror inte att det kommer att märkas någon skillnad, säger Linus Nordberg.