Barnmorskor kämpar för rättvisa löner

Ett 40-tal barnmorskor på förlossningsavdelningen vid Universitetssjukhuset MAS i Malmö hotar att säga upp sig om de inte får bättre löner. I ett brev till Region Skåne kräver barnmorskorna en större lönespridning, så att lång erfarenhet ska ge högre lön.

– Vi på förlossningsavdelningen har kommit överens om att vi vill att ingångslönen ska vara 24 000. Sedan ska lönespridningen vara 50 procent. När en barnmorska som jobbat i 40 år går i pension ska lönen vara 36 000. Idag har vi barnmorskor som jobbat i tre år som har tre tusen mindre än de nya barnmorskor som kommer, säger barnmorskan Camilla Mellander.