Arbetslösheten spås sjunka

Arbetslösheten kommer att sjunka med fyra procent under de närmast två åren i Skåne. Det förutspår Svenskt näringsliv som på onsdagen presenterade en konjunkturprognos som bland annat bygger på enkätsvar från nästan 200 skånska företagare. Men prognosen visar också på faktorer som får de skånska företagen att inte rekrytera.

– Det finns en rädsla beroende på att man har svårt att hitta rätt kompetens. Man är orolig för att de nya minimilönerna ska hindra en expansion, säger Eva Östling Ollén, regionchef för Svenskt Näringsliv i södra Sverige.

Svenskt Näringsliv har i sin prognos tittat på hela landet men något som utmärker Skåne är att man trots en hög arbetslöshet tycker att det är svårt att rekrytera personal.

Företagaren Anna Lindahl som jobbar med att erbjuda personliga assistenter till funktionshindrade, har varit med om att många söker jobb trots att de inte alls är behöriga för det.

– Om man inte uppfyller kraven i annonsen så kan vi inte anställa, säger företagaren Anna Lindahl.