Bunkeflo kan få Malmös första naturreservat

Snart kan Malmö få sina första naturreservat. Planer finns på att göra naturreservat av flera områden i Malmö kommun. Först ut blir troligen Bunkeflo strandängar där förslaget nu ligger hos länsstyrelsen.

– Det är strandängar som i 100-tals år använts som betesområde. De översvämmas då och då av havet. Detta gör att det blivit en speciell flora och ett speciellt djurliv, säger Bertil Johansson, enhetschef på stadsbyggnadskontorets planavdelning.

Även i det gamla kalkbrottet i Limhamn har ovanliga växter hittat sitt hem och även det kan bli ett kommunalt naturreservat. Sedan kan backlandskapet öster om Malmö stå näst på tur.

Att ett område blir ett naturreservat innebär att det får ett större skydd. Man får inte göra vad som helst där. Blir Bunkeflos strandängar naturreservat kommer malmöborna att märka av det.

– Man kommer att märka när vi börjar anlägga gångstigar och en och annan toalett. Området blir mer tillgängligt för malmöborna, säger Bertil Johansson.

Men vissa av de som bor vid Bunkeflo strandängar är oroliga över att inte längre få göra vad de vill med sin mark om det blir naturreservat. Förslaget har nu överklagats till länsstyrelsen. Godkänns det där så påbörjas arbetet till hösten.