Nytt skatteavtal på väg mellan Sverige och Danmark

Skatteavtalet mellan Sverige och Danmark bör omförhandlas. Det anser Svenska skatteverket som på fredagen lämnar över en utvärdering av avtalet till regeringen.

– Vi vill ha en förenklad administration och en rättvisare fördelning av pengarna som förs över mellan länderna, säger Eva Dryselius, skattejurist på Skatteverket.

Det senaste skatteavtalet mellan Danmark och Sverige, som undertecknandes 2003, har fått utstå mycket kritik, framförallt från Svenskt håll.  Danska staten betalar idag pengar till Sverige för alla de pendlare som bor i Sverige men som jobbar och betalar skatt i Danmark, men i Sverige tycker man den summan är alldeles för låg.

Dessutom har avtalet kritiserats på flera andra punkter bland annat för det faktum att lågavlönade, pensionärer och offentliganställda inte omfattas av avtalet.

– Vi föreslår att den gällande inkomstgränsen på 150 000 danska kronor, cirka 190 000 svenska kronor. Idag beaktas dessa inkomster inte. Procentsatsen på 20 procent bör också höjas till 25 procent, säger Eva Dryselius.

Förändringarna berör inte den enskilde pendlaren, endast de belopp som förs över från ett land till ett annat.

Skatteverkets utredning lämnas nu över till regeringen som får ta ställning till om man vill försöka omförhandla avtalet med danskarna.