Backåkra kan bilda stiftelse

Gåvor kan ställa till bekymmer. Det vet Svenska turistföreningen. I många år har ett gammalt testamente hindrat dem att kunna minska förlusterna för museet Dag Hammarskjölds Backåkra. 

– Testamentet begränsar oss i hög grad när det gäller intäktssidan. Det ska vara en plats för eftertanke och meditation. Man ska kunna få intryck fån olika delar av världen och naturen runtomkring, säger Pia Jönson Rajgård från STF som är ytterst ansvarig för verksamheten.

Dag Hammarskjöld var inte bara generalsekreterare i FN utan också aktiv i Svenska turistföreningen. Han testamenterade Backåkra gård till Svenska Turistföreningen. Sedan många år går verksamheten årligen cirka en halv miljon i förlust. Testamentet har alltså varit lite av en boja, men tror STF att de hittat en lösning.

– Vi tittar på att skapa en stiftelse, där vi kunde få in ett anta personer med kapital. Det finns personer i trakten som är intresserade, säger Pia Jönson Rajgård.