Ungdomar fortsätter hoppa från farlig pir

I Helsingborg badar ungdomar från piren och kvickbron, trots skyltar och information om farorna. I april beslutade Helsingborg att införa bad och fiskeförbud i hamnen men än gäller inte förbudet eftersom det måste godkännas av länsstyrelsen.

– Tyvärr ser vi på piren att det är samma typ av ungdomar som börjar säsongen likadant som förra året, säger Mats Rosander, trafikchef vid Helsingborgs hamn AB.

Helsingborgs kommunfullmäktige beslutade om bad och fiskeförbud i april men för att beslutet ska få laga kraft måste länsstyrelsen ge sitt klartecken.

Både havs- och propellerströmmar
Helsingborgs hamn har länge påpekat riskerna med att bada och fiska i hamnområdet och särskilt farligt är det att hoppa från piren säger Mats Rosander.

– Det är både havsströmmar på utsidan och propellerströmmar på insidan. Det är ingenting man kan simma emot.

Verkningslöst förbud
På olika sätt försöker man nu få bukt med det farliga badandet. Bland annat genom att prata med ungdomarna. Det finns också både informations och förbudsskyltar på plats, trots att de än så länge inte gäller.

– Det är ingen som kan missta sig om att där är farligt att bada och det egentligen borde vara förbud, säger Mats Rosander.