Stämningen dålig på länsstyrelsen

Efter turbulensen i våras när en internrevisor på länsstyrelsen i Skåne avsattes mår flera av de anställda på länsstyrelsen dåligt. Det menar fackklubben SACO som därför gjort en enkät bland sina medlemmar.

– Det finns fortfarande en del frågor som man tycker att man inte fått svar på och en känsla av att det inte har gått hundraprocentigt sjyst till väga, säger Magnus Gjerstad, ordförande i den lokala SACO klubben.

Intresset för enkäten har varit stort och många har svarat men Magnus Gjerstad vill inte säga något om resultaten innan det presenterats för medlemmarna i början på nästa vecka.

Tidigare har det framförts kritik mot facket för att de inte gjorde mer i samband med turbulensen kring förre internrevisorn som enligt en del anställda behandlades för bryskt.

Länsstyrelsens ledning har reagerat negativt på enkäten och kallade till ett möte.

– Länsöverdirektören tyckte inte att det var en bra idé, säger Magnus Gjerstad som dock inte vill berätta exakt vad länsöverdirektören Lise-Lotte Reiter sa på mötet.