Miljöattityd allt viktigare för företagen

Intresset för miljöfrågor på industrier och företag har ökat och är nu mer även ett viktigt konkurrensmedel och det gäller även företag som förr pekats ut som miljöbovar.

I Landskrona har det skett en förändring av inställningen i kommunens industrigrupp.

– Attityden från företagen när det gäller klimateffekterna har förändrats under det senaste halvåret. Man inser att man de numera förstår att klimathotet är verkligt och att de måste satsa på åtgärder för att minska sina utsläpp, säger Håkan Ärnflykt, ställföreträdande miljöchef i Landskrona.

Mycket har hänt
Det är mycket som hänt på miljöfronten sedan Håkan Ärnflykt klev in på miljökontoret i Landskrona för nästan 30 år sedan.

– Ibland kunde man se ett blåskimrande dis över hela staden med ammoniak, man kunde känna lukter från olika industrier. Det var en ganska förfärlig miljö, säger han.

Utveckling i tre faser
Håkan Ärnflykt beskriver utvecklingen i tre faser sedan början på 1980-talet. Då betraktades miljökrav mest som ett irritationsmoment eftersom ekonomi och arbetstillfällen ansågs viktigare.

I början av 90-talet accepterades både spelregler och tillsynsmyndigheternas inspektioner säger Håkan Ärnflykt. Och nu i den tredje fasen handlar det om att allt fler inser att klimathotet är en realitet och därmed ställs det också högre krav på företagen.

– De som säger att de inte tycker att det är angeläget att arbeta med klimatfrågorna har nog försatt sig i en svårare situation på marknaden i framtiden, säger Håkan Ärnflykt.

Men det räcker inte med företagens initiativ från företagarna i Landskrona.

– Det som krävs här är inte bara att de som själva medverkar till utsläppen tar egna initiativ, det krävs även en nationell plan, en plan som gynnar dem som satsar på att minska och som missgynnar dem som struntar i det, säger Håkan Ärnflykt.