Riksrevisionen kritiserar länsledning

Länsstyrelsen i Skåne får allvarlig kritik av Riksrevisionen för hur man agerade i samband med bråket kring internrevisorn Tommie Sjölin tidigare i våras. Slutsatsen är att länsledningen agerade fel på flera punkter när man stoppade Sjölins arbete.

– Vi bedömer det här som en ganska allvarlig kritik mot myndigheten, säger Bengt Nieroth, ansvarig för granskningen från Riksrevisionens sida.

Landshövdingen kritiseras
Allvarligast är kritiken mot att landshövdingen själv tagit över ansvaret för att leda internrevisorns arbete. Eftersom landshövdingens jobb också ingår i vad revisorn ska granska innebär detta att landshövdingen sitter på dubbla stolar. Han ska både leda granskningen och själv granskas. I förlängningen kan detta leda till risk för att revisionen inte kan ske så grundligt som lagen kräver. När uppdragsgivaren och den som ska granskas är samma person kan revisionen hindras, menar Riksrevisionen.

Styrelsen kopplades in för sent
När det gällde beslutet att ge internrevisorn sparken kopplade landshövdingen visserligen in länsstyrelsens styrelse, konstaterar Riksrevisionen. Men det var för sent. Och det beslutsunderlag som styrelsen fick inför beslutet var inte tillräckligt.

– Den utomstående revisionsbyrån, Deloitte, hade bara tittat på en granskning som internrevisorn gjort, och det var inte tillräckligt för att bedöma hans arbete, menar Bengt Nieroth.

Krav på ändrade rutiner
I rapporten skriver Riksrevisionen också att länsstyrelsen bröt mot reglerna för upphandling när man köpte in Deloitte gör att ta fram beslutsunderlaget. Tjänsten skulle upphandlas formellt.

Riksrevisionens kritik innebär dock inte att internrevisorn Tommie Sjölin kan få tillbaka sitt jobb.

– Länsstyrelsen har nu sommaren på sig att svara på vår kritik. Vi kräver att man ska ändra sina rutiner på viktiga områden, men det är naturligtvis en framåtsyftande åtgärd, inget som kan påverka det som redan skett, säger Bengt Nieroth.

I en skriftlig kommentar menar landshövding Göran Tunhammar att man tar till sig av kritiken, och att länsstyrelsens styrelse redan om några veckor ska ta ställning till nya rutiner.