Golf omfattas av miljöbalken

Både golfbanor och golfspel omfattas av miljöbalkens regelverk och är därmed ett kommunalt ansvar. Det konstaterar miljööverdomstolen i en dom som från början handlade om säkerheten på Araslövs golfbana utanför Kristianstad. Miljööverdomstolens tolkning gör att många kommuner kommer att få ökade kostnader och mer att göra.

– Vi får mycket mer att göra och behöver en annan kompetens, säger Hans Eliasson, miljöchef i Kristianstad.

Det var år 2005 som en privatperson i Kristianstad ville ha en utslagsplats på Araslövs golfbana flyttad eftersom den ligger nära en gång- och cykelväg. Miljö- och hälsovårdsnämnden sa nej och motiverade det med att golfspel inte faller under miljöbalken.

Miljöbalken talar om olägenhet för omgivningen som till exempel buller, skakningar och ljus och liknande. Miljööverdomstolens beslut att golfspel visst faller under lagen byggde på att kringflygande sprängsten är ett exempel på olägenhet i kategorin ”liknande” och kan jämföras med felslagna golfbollar.