Tillgängligheten ska öka inom psykiatrin

Psykiatrin i Skåne fungerar inte tillräckligt bra. Det tycker Region Skånes ledande politiker som nu vill öka tillgängligheten och placera ut specialister inom psykiatri på vårdcentralerna för att kunna ta emot dom som behöver hjälp tidigt.

– Det kan vara väldigt svårt att komma till. Därför vill vi förnya psykiatrins öppenvårdsformer, säger Henrik Hammar (m), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

De fem styrande partierna vill också ha fler så kallade mellanvårdsplatser i psykiatrin. De ska vara dygnetruntplatser precis som slutenvårdsplatserna är där de svårast psykiskt sjuka vårdas. Men folk som behöver komma till mellanvårdsplatserna ska snabbare få en diagnos och ska inte behöva vara där lika länge. Pengarna för att få fler mellanvårdsplatser ska tas från slutenvårdsplatser.

Dessutom vill Region Skåne utveckla sitt samarbete med alla Skånes 33 kommuner. Och för att ta reda på hur samarbetet ska gå till ska man först göra ett test i Hässleholm kommun.