Helsingborgs näringslivsdirektör slutar

Ännu en topptjänsteman i Helsingborg slutar. Det är näringslivs- och marknadsdirektör Sten-Åke Tjärnlund som lämnar kommunen efter fyra år.

Det är den fjärde höga tjänstemannen på kort tid som lämnar sin post i Helsingborg. Tidigare har också Nils Righolt, chef på Dunkers kulturhus och Magnus Grill, vd på Öresundskraft lämnat kommunen.

– Jag har aldrig haft ett jobb mer än i tre år. Här har jag varit i fyra år. Våra politiker har inte stuckit under stol med att de tycker att tjänstemännen har för mycket makt och inflytande. Det har påverkat klimatet och attityderna, säger Sten-Åke Tjärnlund.

Sten-Åke Tjärnlund kommer nu i stället att bli fabrikschef på ett nötrosteri i Helsingborg.