Avstängd läkare friad av tingsrätten

En läkare i Lund som under en operation stängde av syretillförseln till hjärnan på en patient, som fick allvarliga hjärnskador, friades idag av Lunds tingsrätt. Patienten dog en tid efter operationen på grund av en infektion.  Läkaren åtalades för grovt vållande till kroppsskada.

Den friade läkaren har slutat på Universitetssjukhuset i Lund och han kommer även att granskas av Socialstyrelsen.

Att en läkare åtalas inför en civil domstol är mycket ovanligt i Sverige och något som Läkarförbundet i normala fall ogillar, säger Eva Nilsson Bågenholm, ordförande i Sveriges Läkarförbund.

– Principiellt tycker vi att det är fel att den typen av ärenden behandlas i civil domstol. Vi vill att bedömningen görs av Hälso- och sjukvårdsnämnd som har den medicinska kompetensen, säger Eva Nilsson Bågenholm, ordförande i Sveriges Läkarförbund.

Domen kommer troligtvis att överklagas av åklagaren.

Det var december 2005 som läkaren akut opererade en man som drabbats av en bristning i stora kroppspulsådern. Det är en operation som anses mycket komplicerad.

För att kunna laga blodkärlen krävs att blodförsörjningen till hjärnan stängs av en kortare tid, men under den aktuella operationen varade stoppet i 118 minuter, vilket medförde att patienten drabbades av hjärnskador.

Läkaren stängdes av från sitt arbete dagen efter, eftersom hans chefer ansåg att han gjort ett grovt fel.

Enligt åklagaren använde läkaren en operationsmetod som stred mot vetenskap och beprövad erfarenhet, medan läkaren hävdade att han blev tvungen att göra avsteg från rutinerna på grund av att patienten hade så sköra blodkärl, och att patienten annars skulle ha avlidit på operationsbordet

Lunds tingsrätt friade läkaren eftersom den inte ansåg sig kunna ifrågasätta det rimliga i läkarens bedömning vid operationstillfället.