Förorenat dricksvatten i Mörarp och Påarp

Över 2 000 hushåll i Påarp och Mörarp i Helsingborg måste nu koka sitt dricksvatten sedan kommunen under lördagen hittat förhöjda halter av både koliforma och e-kolibakterier. Just e-kolibakterien gör att kommunen tar det här på yttersta allvar.

– Det är en bakterie som förekommer i avloppssystemet och i avloppsvatten och betraktas som allvarligare och enligt livsmedelsverkets krav får det inte finnas några e-kolibakterier i dricksvatten, säger Staffan Persson, Vatten- och avloppschef i Helsingborg.

Upptäcktes vid rutinkontroll
Varför vattnet har blivit dåligt vet man fortfarande inte. Bakterierna upptäcktes vid en rutinundersökning igår och från igår kväll uppmanas alltså de boende i området att koka allt dricksvatten, även det vatten man brygger kaffe med.

Klorerar och spolar
E-kolibakterien kan orsaka magont, kräkningar och diarré men hittills har varken lasarettet i Helsingborg eller sjukvårdsupplysningen fått in några rapporter om någon som insjuknat. På VA-verket jobbar man nu vidare både på flera olika sätt.

– Vi har startat klorering av ledningsnätet och nu under förmiddagen kommer vi att spola för att få ut kloret snabbare i systemet och spola bort eventuella bakterier, säger Staffan Persson.

Utredning klar på onsdag
Nya vattenprover kommer att tas under söndagen och en utredning som inletts väntas vara klar på onsdag. Rekommendationen att koka vattnet kvarstår till dess.