Trafikutskottet åker Öresundståg och buss på E 6:an

Med buss och tåg reser ledamöterna i riksdagens trafikutskott genom Skåne för att med egna ögon se var behoven av nya vägar och järnvägar är som störst. Möjligheterna att påverka satsningarna på vägar och järnvägar är stora säger moderaten och vice ordföranden i utskottet Jan-Evert Rådhström.

– Vi vet att många projekt i den här regionen prioriterades bort. Skåningarna kanske har större möjlighet att bli något mer nöjda än andra, säger Jan-Evert Rådhström.

Jan-Evert Rådhström syftar på den väg- och järnvägsutbyggnad mellan Göteborg och Trollhättan som den förra regeringen tog beslut om och som innebar att andra utbyggandsprojekt fick vänta.

I somras meddelade Banverket och Vägverket att flera skånska utbyggnadsprojekt fick ställas in på grund av att byggkostnaderna ökat med hela 17 procent sedan 2004.

Men till våren ska regeringen lägga en ny infrastrukturproposition med förslag på vilka satsningar som ska prioriteras och region Skåne kämpar för att få del av de pengarna.

Regionrådet Pia Kinhult berättar vad trafikutskottets edamöter ska få se av Skåne.

– Vi vill visa att det är trångt på Öresundstågen och trafiksituationen på E 6: an vid Trelleborg, säger Pia Kinhult (m).