Allt fler danskar flyttar till Malmö

Allt fler danskar bosätter sig i Malmö. Faktum är att Malmö är den storstad i Sverige som har flest andel av utlandsfödda invånare överhuvudtaget.

Hela 27 procent av invånarna i Malmö är födda i ett annat land. Bland dem finns dansken Jörn Höhne.

– Jag flyttade hit eftersom jag arbetar med teater här, jag kom till Köpenhamn sent på kvällarna och då tänkte jag att jag lika gärna kunde bo där jag arbetade, säger Jörn Höhne.

Jörn Höhne är inte ensam. Näst efter före detta Jugoslavien är det flesta malmöbor som är just danskfödda, det visar den årliga statisten som Malmö stad tagit fram och som sammanställt av Elisabeth Pålsson.

– Vi har kommit fram till att det är en ökning av antalet utlandsfödda i Malmö. De som ökar mest är från Danmark och Irak, säger Elisabeth Pålsson.

Efterfrågad statistik
Statistiken finns till för alla som är intresserade och Elisabeth Pålsson berättar att det är en stor efterfrågan på den. Den behövs till exempel inom både skolväsendet och äldreomsorgen för att kunna planera vilka tolkar och vilken personal som behövs när antalet utlandsfödda i Malmö ökar.

– Likadant är det för dem som har kunder, att man tittar på vilka traditioner som finns och var människor kommer från. Man är intresserade av att veta hur strukturen ser ut i Malmö, säger Elisabeth Pålsson.

Här är siffrorna:
Antalet utlandsfödda Malmöbor ökar stadigt. På 1960-talet var det bara fem procent som var födda i ett annat land. Av Malmös 276 244 invånare är idag 27 procent födda i ett annat land.

De länder som flest Malmöbor är födda i är, i storleksordning: forna Jugoslavien, Danmark, Irak, Polen och Bosnien. De som är födda i forna Jugoslavien utgör 20 procent av det totala antalet utlandsfödda i Malmö. 

8 000 Malmöbor är födda i Danmark. Det är ökning med 1 300 personer jämfört med förra året.

Malmöborna som är födda utomlands representerar 171 olika länder. Drygt 60 procent är födda i europeiska länder och knappt 30 i asiatiska.

Källa: Malmöbor med utländsk bakgrund. Malmö Stad. Januari 2007.