Lund minskar stöd till ungdomsidrott

Bidragen till ungdomsidrotten i Lund skärs ner med åtta procent från nästa år. Det beslutade Kultur- och fritidsnämnden på onsdagen.

Nämnden måste spara fem miljoner och en stor del av pengarna tas på aktivitetstöden till idrottsföreningarna.

Höjda avgifter
Simklubben Poseidon får idag stöd för 1 000 simmande barn och de förlorar uppemot 50 000 kronor på beslutet.

– Det kan bli så att vi måste höja våra träningsavgifter alternativt ta bort fler vuxna i grupperna och det gör att det blir en sämre verksamhet och vi kommer få mindre barn som kan ha idrott som fritidsaktivitet, säger Marianne Lager från simklubben.

Bygger nya anläggningar
En knapp miljon sparar Kultur- och fritid i Lund på att minska stödet till ungdomsidrotten. Nämndens ordförande Gösta John Bredberg (fp) beklagar att säkningen måste ske.

– Det är en säkning som vi helst inte vill göra men vi ser det i ljuset av att vi investerar 400-500 miljoner kronor de närmaste åren på nya idrottsanläggningar, säger han.

Också Lunds fritidsgårdar, bibliotek och studieorganisationer får mindre pengar nästa år och lokalhyrorna för vuxenidrotten ökar.

Kulturen fredas
Däremot fredas konsthall, teater, kulturstöd och kulturskola nästan helt från besparingar.

– Vi har velat freda kulturen så långt det har varit möjligt, just med tanke på vår ambition att bli kulturhuvudstad år 2014, säger Gösta John Bredberg.