Sjukhusanställda erbjuds avtalspension

25 anställda vid Helsingborgs lasarett kommer att erbjudas en särskild avtalspension.

Sjukhuset har ett underskott på 123 miljoner kronor och måste spara.

För att få ner kostnaderna erbjuder man nu 25 skötare inom psykiatrin som är mellan 61 och 64 år avtalspension.