Malmö stad i Second life

Malmö stad söker bidrag från EU för att flytta in i den virtuella världen, Second life.

– Det gäller även för en kommun att ligga i framkanten. I Second life finns redan privata företag och Sverige gick som första nation in med an ambassad. Och ännu har jag inte sett någon kommun där. Det sägs att det är mellan 20 000 och 50 000 uppkopplade samtidigt. Men det gäller att utbilda folk, säger Daniel Persson är ordförande i kommunens e-beredning.