Hepatit C-smitta ska spåras

Socialstyrelsen vill att alla landsting och regioner aktivt letar upp personer som kan ha smittats med hepatit C via blodtransfusioner.

Landstingen ska spåra upp dem som fått transfusioner som barn, eftersom de kanske själva inte känner till att de fått blod under den period som hepatit C inte ännu var känd.

Hans-Bertil Hansson, smittskyddsläkare i Skåne, kommer att vidarebefordra uppgiften till bland annat hjärtkliniker och avdelningar för tidigt födda.