Regionen letar flaskhalsar

Det är länken mellan vårdcentraler och specialistvård på sjukhus som blir en flaskhals och skapar långa vårdköer. Så smidigare samarbete där, och gemensamma rutiner för när och hur man bör träffa en specialist, skulle kunna korta köerna, och göra det lättare att jämföra olika vårdinrättningar och landsting.

Det framkommer i en revisionsrapport som Region Skåne har beställt. Region Skåne lever inte upp till vårdgarantins löfte om maxväntetiderna för att träffa läkare och få behandling. Det konstateras i en revisionsrapport. Men det är det å andra sidan fler landsting som inte gör.

Exakt hur många, eller ur mycket bättre eller sämre som Skåne är, är svårt att få veta, för en av svagheterna, som revisorerna kritiserar, är att man inte får in tillräckligt med siffror för att kunna göra en bra jämförelse.

Regionen får beröm för att man arbetar metodiskt med att förkorta köerna, och revisorerna framhåller att det framför allt behövs gemensamma medicinska indikatorer, alltså att man ska få samma vård överallt om man har samma symptom, och bättre telefontillgänglighet i primärvården.