Mammografin i Skåne privatiseras

Mammografin i Skåne kommer från och med 2009 att samlas under en och samma organisation och den ska drivas i privat regi. Det beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne på måndagen.

Mammografin har på flera orter i Skåne kritiserats för att inte leva upp till kraven om att alla kvinnor över 45 år ska genomgå kontroll minst vartannat år. På mammografimottagningen på St Lars i Lund har man klarat kraven men välkomnar ändå en gemensam organisation.

– Det efterlyste vi redan från början att det ska vara samma villkor för alla kvinnor, så vi är jätteglada över att det ska samlas under samma tak, säger Maria Sesserin, vårdenhetschef på St Lars mammografimottagning i Lund.