Varsel kan tillåta kommunala bränder

Om tre veckor kan kommunala byggnader i Malmö, Lund, Kävlinge och Eslöv brinna ner till grunden utan att brandkåren ingriper. Det är följden av det varsel som brandmannafacket BRF lägger med målet att deltidsbrandmännen ska få sjukersättning.

– På alla andra områden har man sjukersättning, men det har vi inte på Räddningstjänsten för deltidsanställda, säger Leif Norlin arbetar, deltidsbrandman och är ombudsman för BRF

Om varslet träder i kraft den 12 november kommer brandmännen i fyra skånska kommuner låta bli att släcka bränder som uppstår i kommunala byggnader. Men de kommer fortfarande att rädda folk som befinner sig inuti byggnaden och begränsa bränderna så att de inte sprider sig till ickekommunala byggnader.

Förutom att låta kommunala byggnader brinna ner så kommer brandmännen i Malmö, Lund, Kävlinge och Eslöv inte heller att plocka undan efter sig på brandplatsen eller ha någon översyn av brandbilarna innan de går på skiftet.