Kommunen söker förslag på verksamhet

Omkring 300 funktionshindrade i Helsingborg kan få sin dagliga verksamhet förändrad när kommunen konkurrensutsätter den. Just nu samlar kommunen in idéer om hur det ska fungera via annonser i rikspressen.

– Vi vill ha in idéer från personer som kanske inte idag arbetar med den här verksamheten. Vi vill ha in ett mycket bredare beslutsunderlag än vad vi själva kan arbeta fram, säger Bengt Avedal som är stabschef på vård- och omsorgsförvaltningen.

Det händer mycket inom vård- och omsorg i Helsingborg just nu. Stora delar ska privatiseras eller konkurrensutsättas. I mitten av december fattar den borgerliga femklövern beslut om att konkurrensutsätta den dagliga verksamheten för funktionshindrade. Då bestäms också vilka som ska driva sammanlagt tio boenden för över 400 funktionshindrade och äldre.

Första november börjar konkurrens råda inom hemservicen. Då kan brukarna välja mellan elva företag som tävlar med kommunens egen personal om att städa, tvätta, handla och fixa hemma hos äldre. Näst i tur att konkurrensutsättas är hela hemvården och matupphandlingen. De stora förändringarna kan orsaka oro bland människor, medger Bengt Avedal på förvaltningen.

– Så det får vi hantera på olika sätt. Ett sätt är att hantera det här öppet och att i god tid tala om vad som kommer att hända.