Skanska ger Citytunneln el

Skanska får uppdraget att dra elen på Citytunnelns tre tågstationer.

Uppdraget som är värt runt 135 miljoner kronor omfattar kraft, belysning, högtalare och montage av skyltsystem för resandeinformation vid Citytunnelns stationer.

Arbetena börjar våren 2008 och ska vara klara sommaren 2010.