Utlandsanvisning av jobb skulle kunna ge problem

Regeringsrätten har beslutat att pröva om arbetslösa kan mista A-kassa om de inte tar erbjudna jobb i utlandet. Domen väntas få stor betydelse, inte minst i Skåne, men hittills har ingenting hänt.

Först 2009 väntas regeringsrättens dom, men redan 2005 beslutade kammarrätten att det var möjligt att tvinga arbetssökande att ta jobb i utlandet.

Men beslutet har inte haft någon effekt i Skåne. Inte en enda arbetslös har hittills behövt tvingas ta jobb i Danmark, därför att den danska arbetsmarknaden lockar i sig, berättar Karl-Axel Sandén på länsarbetsnämnden.

Högkonjunkturen just nu på båda sidor Sundet bäddar alltså för en mjuk frivilliglinje från arbetsförmedlingen. Men när konjunkturen vänder och om regeringsrätten inte ändrar domen från lägre instanser, blir det andra tider även för arbetsförmedlingen i Skåne.

– Skulle det visa sig möjligt att anvisa arbetssökande till länder med andra socialförsäkringssystem så skulle det komplicera vår tillvaro, säger Karl-Axel Sandén, Länsarbetsnämnden.