Räddningstjänsten får polisstöd

Räddningstjänsten i Kristianstad ska i fortsättningen larma polisen innan man åker ut till området Charlottesborg. Anledningen är ett par incidenter med stenkastning mot räddningspersonal och bilar.

Men enligt brandingenjör Jonas Nilsson kommer inte räddningstjänsten att sluta åka till Charlottesborg.

- Är det en mindre brand utomhus så brukar ju normalt inte polisen åka ut, säger brandingenjör Jonas Nilsson.

Räddningstjänsten i Kristianstad har två gånger blivit utsatta stenkastning när de ryckt ut till Charlottesborgsområdet. En gång handlade det om en bilbrand och andra gången om en mindre brand som spred sig till en dörr. Ingen av räddningspersonalen har blivit träffade av någon sten men en av bilarna har fått en buckla på grund av en sten.

Det är med hänsyn till personalens arbetsmiljö som räddningstjänsten nu tagit beslutet att larma polisen.