Anlagda skolbränder ska stoppas

Flera skolor i Ängelholm har den senaste tiden drabbats av anlagda bränder. För att få stopp på bränderna i Ängelholm väljer räddningstjänsten där att starta ett samarbete med bland andra polis och skola.

– Tanken är att vi ska hitta olika vägar att angripa problemen, säger Jan Klauser är brand- och olycksutredare vid räddningstjänsten i Ängelholm.

Senast under nyårshelgen drabbades Toftaskolan i Munka Ljungby av en brand som kunde fått allvarliga följder om den inte hade upptäckts i tid. Även flera andra skolor har drabbats av bränder under senhösten.

Jan Klauser misstänker att det är ungdomar som anlägger bränderna. Han tror inte att de är riktigt medvetna om konsekvenserna av det de gör. Om man grips, hamnar man i brottsregistret och det kan till exempel bli svårt att få körkort eller ta lån i framtiden.

Anlägger man en brand där en skola blir förstörd riskerar man att få betala mycket stora skadestånd.