Tång i Trelleborg bli biogas

De illaluktande tångmassorna i Trelleborg kan nu bli biogas. I ett projekt som är ett samarbete mellan bland annat kommunen och Lunds tekniska högskola så kan gasen i framtiden värma upp hus.

– Det finns fler användningsområden. Resterna som kommer av detta kommer att bli gödning som kan spridas på åkrarna och då blir det som ett kretslopp, säger Mattias Müller, miljösamordnare på Trelleborgs kommun.

Det är ett samarbete mellan Trelleborgs kommun, Lunds tekniska högskola och Kungliga tekniska högskola som snart kan göra det möjligt att göra biogas av tång. Enligt beräkningar som gjorts kan den tång som ligger och luktar utmed Trelleborgs kust värma upp 900 villor. Skulle man ta hand om tången från hela sydkusten skulle 6500 hus kunna värmas upp.

– Nu har vi gjort det i småskalig process. Nu lämnar vi in en ansökan om att få lägga en mindre anläggning under ett och ett halvt år och testa detta, säger Mattias Müller.