Allt fler skånska Lex Mariaanmälningar

Anmälningarna mot den skånska sjukvården ökade förra året. Vårdpersonal i Skåne gjorde under 2007 156 anmälningar till socialstyrelsen om att patienter i samband med vård har tagit skada eller riskerat att skadas. År 2006 var det 143.

– Vi tycker att det är positivt. Det har sannolikt varit en underrapportering tidigare, säger Per Mannheim, enhetschef på Socialstyrelsen i Skåne.

Lagen Lex Maria har funnits i drygt 70 år och innebär att vården måste anmäla allvarliga fel och risker för fel till Socialstyrelsen. Det gäller all vård både offentlig och privat. En orsak till att anmälningarna blev fler förra året är att sjukvården nu måste Lex Mariaanmälan om en patient begått självmord inom fyra veckor efter det att han eller hon haft kontakt med vården.

Många Lex Mariaanmälningar handlar också om problem som uppstått när patienter ska slussas från sjukhus till kommunal vård.

Även anmälningarna till Patientnämnden i region Skåne ökade förra året. Nämnden fick då in omkring 3 170 anmälningar vilket är en procent mer än året innan.