Järnvägsutbyggnad i Åkarp aktualiseras

Region Skåne vill sätta press på regeringen att komma till skott i frågan om järnvägsutbyggnaden genom Åkarp. Banverkets ursprungliga förslag, att bygga två nya spår i markplan, har legat på miljödepartementets bord i över ett år utan att något hänt.

– Förslaget från Banverket att göra en marklösning har inte miljöprövats. Innan vi vet vad deras förslag egentligen tål så är det svårt att diskutera. Det kan hända att det inte klarar en miljöprövning och då måste vi diskutera andra förslag, säger Pia Kinhult, moderat regionråd i Skåne.

Frågan om Södra stambanans utvidgning från två till fyra spår genom Åkarp har stötts och blötts i åratal. Invånarna i samhället tror att fler spår betyder mer tåg och ännu mer buller och vill därför att spåren grävs ner i en tunnel under samhället. Banverket menar att en sådan lösning är för dyr och vill att spåren i stället ska byggas i markplan, ett förslag som kommunen inte accepterar.

Region Skåne är väldig angelägna om att utbyggnaden blir av eftersom man menar att en utvidgning av Södra stambanan är oerhört viktigt, inte bara för infrastrukturen i Skåne, utan även för tågtrafiken från Sverige till kontinenten

Måndagen den 7 januari träffades företrädare för Regionen och Burlövs kommun för att diskutera ett tredje alternativ, att lägga gräva ner spåren i ett tråg genom samhället, men inte heller om det förslaget kunde man enas om och hur man nu går vidare är oklart.

Vi har utan framgång försökt nå ansvarig tjänsteman på miljödepartementet.