Skåne

Politiker tycker att malmöoperan är för smal

Malmö opera och musikteater spelar för smalt och drar för lite publik. Det tycker Rolf Tufvesson, kulturnämndsordförande i Region Skåne som äger teatern. Snart ska kulturnämnden teckna en fyraårig uppdragsöverenskommelse med teatern.

Totalt sett kom knappt 90 000 personer till teaterns uppsättningar på Stora scenen förra året. Det är för få tycker Rolf Tufvesson. Malmöoperan får nämligen nästan 170 miljoner i offentliga anslag. De spelar lite för smalt, menar han. 

Nog har publiksiffrorna varit högre en gång i tiden. 2003 hade man 147 000. Sedan dess har teatern genomgått stora besparingar och i siffrorna räknas heller inte turnéverksamheten med. Men om repertoaren är för smal tycker operachef Lars Tibell är en fråga mellan honom och styrelsen.

Det brukar betraktas som ytterst känsligt att politiskt lägga sig i en repertoar. Men det tycker inte Rolf Tufvesson att han gör.