Tomelilla

Tomelilla ska söka chef utifrån

Tomelilla ska leta efter en ställföreträdande kommunchef externt. Det beslutades på kommunstyrelsens möte på onsdagen.

Dessutom ska man, efter önskan från socialdemokraterna, se över revisionsrapporten om skandalen i samband med tomtförsäljningen i Brösarp, för att se om något brott begåtts.

Konsultskandalen handlar om att kommunchefen anlitat en oseriös konsult för att sälja tomter i Brösarp.

Det är revisionsrapporten kring den oseriösa konsult som anlitades av kommunchefen för att sälja tomter i Brösarp som socialdemokraterna vill veta lite mer om. Enligt Jan-Erik Andersson så finns det en del oklarheter i rapporten som behöver redas ut.

När det gäller ny kommunchef beslutade en enig kommunstyrelse på onsdagen att ge arbetsutskottet i uppdrag att leta externt efter en ställföreträdande kommunchef. Sedan tidigare har det bestämts att den nuvarande kommunchefen och den andre chefen som är inblandad i skandalen ska lämna sina poster. För att lösa detta har förhandlare sats in.