Skåne

Nytt vårdval kan bli aktuellt i Skåne

Det omdebatterade vårdvalet kan komma att införas även i Skåne. I en färsk rapport föreslås det att vårdcentralerna i framtiden ska få betalt per inskriven patient stället för hur många besök de har. Det är ett system väckt skarp kritik .

Den stora skillnaden mot idag är att de olika primärvårdsinrättningarna, både vårdcentralerna och de privata alternativen, enligt det här förslaget i framtiden ska få betalt per patient som väljer att skriva in sig på just den inrättningen.

Om sedan den här patienten går till läkaren en eller tio gånger per år spelar ingen roll. Ersättningen till vårdinrättningen blir densamma.

På så här vis tror man sig kunna skapa ett system där patientens makt blir större.

– Pengarna ska följa patienten, som då blir en maktfaktor, säger Ann-Marie Scholander, strateg vid Region Skånes koncernledning.

Vårdvalet finns redan i Halland och infördes i Stockholms län nu vid årsskiftet och har varit starkt ifrågasatt från flera håll. Kritikerna menar att ett sådant här system gynnar rika områden där invånarna generellt är friskare men att vårdcentraler i socialt utsatta områden där ohälsotalen oftast är högre får mindre pengar.