Kristianstad

Nationell äppelsamling hotad

Verksamheten på Lantbruksuniversitetets anläggning Balsgård utanför Kristianstad har återigen blivit föremål för diskussion. Nu diskuteras hur den nationella samlingen av äppelsorter ska skötas i framtiden efter att Jordbruksverkets bidrag på 700 000 till Balsgård dragits in.

– Växtsamlingarna är vår livsnerv. Utan dem är det inte lönt att ha kvar Balsgård, så vi måste fortsätta att sköta dem, säger Hilde Nybom som är professor på Balsgård.

Tidigare har professor Hilde Nybom att fått besked om att den nationella samlingen av till exempel gamla äppelsorter ska flyttas till Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.

Men helst vill hon så klart att samlingen ska vara kvar på Balsgård, och i början av februari kommer den nya chefen för Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp till Balsgård för att diskutera saken.

Så länge får fältpersonalen som har hand om skötseln av träden göra sitt arbete som vanligt trots att det fattas pengar.

Just nu ser de tre fältanställda över staketen som håller viltet borta från träden. Senare i januari ska de börja med vinterbeskärningen, men de är med en viss oro för framtiden.

– Folk börjar fundera på vem som ska försvinna om det blir så, berättar driftsledaren Stefan Olsson.