Malmö

Malmö dramatiska teater blir Malmö stadsteater

Nu är det klart att Malmö dramatiska teater får döpas om till Malmö stadsteater. Det beslutade kommunstyrelsen. Nu uppstår en viss begreppsförvirring. För många i Malmö är fortfarande Malmö stadsteater inget annat än Storan på Fersens väg.

– Vårat namn ska spegla vad vi gör. Vi är Malmö stads teater. Vårt uppdrag är att spela för malmöborna. Då tycker vi att det är ett bättre namn än Malmö dramatiska teater, säger Petra Brylander, teaterchef.

Innan teatern kan döpas om till stadsteatern måste saken tas på Malmö dramatiska teaters bolagsstämma och godkännas bolagsverket.