KRISTIANSTAD

Fler studenter avslöjas med fusk

Fler studenter stängs av eller varnas för fusk vid Högskolan Kristianstad. Oftast handlar det om plagiering eller tentafusk. Förra året stängdes sex personer av och två varnades.

– Det kändes inte bra. Det kändes som en avrättning, berättar Johan Minthon som ansågs ha kopierat en annan students text.

Han blev avstängd från all undervisning under tre månader. Själv säger han att han inte fuskade, hans förklaring är att han och en kurskamrat valt att skriva om samma ämne.

De använde ungefär samma kurslitteratur deras skriftliga arbeten blev att likna varandra. Men disciplinnämnden resonerade annorlunda och menade att plagiering förekom i arbetet och därmed innebar fusk. Det ledde till tre månaders avstängning. Och fler studenter har alltså kommit att stängs av eller fått varningar på senare år.

Lars-Erik Nilsson som forskar om fusk inom utbildningsvärlden vid Högskolan Kristianstad är medveten om de ökade siffrorna men han säger att det inte behöver betyda att antal studenter som fuskar, vare sig de upptäcks eller inte, är fler nu än tidigare.

– Det vi kan konstatera är att man nu letar efter plagiering och därför hittar fler fall än tidigare och att fler hamnar i disciplinnämnden och det är ett problem för både studenter och högskolan, säger Lars-Erik Nilsson.