MALMÖ

Malmö söker plats att hedra döda artister

Skeppsbron i Malmö kan bli minnesplats för kända bortgångna artister med malmöanknytning.

Referensgruppen för konstnärlig utsmyckning i Malmö har diskuterat frågan om var i staden man kan hedra artisterna.

Artister som kan vara aktuella att inkluderas är bland andra Sixten Ehrling, Jullan Kindahl, Edvard Persson, Nils Poppe, Trolle Rhodin, Östen Warnebring med flera.

Om eller hur utsmyckningen ska ske, ska kulturnämnden diskutera vidare.