HELSINGBORG

Högskoleutbildning ska hjälpa kommuner att förebygga hedersrelaterat våld

Helsingborg är en av fyra orter i landet som får en högskoleutbildning med inriktning mot att förebygga våld mot unga kvinnor och hedersrelaterat förtryck. Det är statliga Ungdomsstyrelsen som står bakom utbildningen som startar i maj.

Utbildningen vänder sig till personer med central ställning inom skola, socialtjänst och fritidsverksamhet, till exempel enhetschefer och rektorer. Tanken med utbildningen är att hitta sätt att förebygga våld mot unga kvinnor och hedersrelaterat våld.

– Det är mycket som redan redan sker inom de olika verksamheterna i kommunerna men den här utbildningen vill bidra till att vidareutveckla det och kanske även ge uppslag och idéer till hur man kan gå vidare med ett förebyggande arbete, berättar Gerhard Holmgren vid Ungdomsstyrelsen.

Gästföreläsare ska bidra med sin kunskap från olika områden utöver ska kursdeltagarna även arbeta med praktiska uppgifter som till exempel att formulera handlingsplaner och lära sig av varandras erfarenheter.

– Bara det att man får möta fler från andra kommuner och stadsdelar som har erfarenheter av det förebyggande arbetet kommer att stimulera till en utveckling, tror Gerhard Holmgren.