SKÅNE

Uteblivna patienter kostar flera miljoner

Patienter som inte dyker upp på sina läkarbesök kostar sjukhusen åtskilliga miljoner varje år. Vid Universitetssjukhuset MAS i Malmö är det nästan 14 000 besök per år som inte blir av.

– Om man inte kommer är det en annan patient som inte får tid, säger Jan-Erik Andersson, ekonomichef och ställföreträdande sjukhuschef.

Uteblivna patienter kostar inte bara sjukhusen en massa pengar, det påverkar även vårdköerna. Att det är så många som inte dyker upp kan ha många förklaringar. Vid universitetssjukhuset MAS ska man nu titta närmare på vad som kan göras för att minska de inställda besöken.

– Vi kan säkert också förbättra oss, dels genom att informera om vikten av att man kommer och dels även informera om att man får betala om man uteblir. Det går säkert också att utveckla rutinerna för när man bokar tid från början, att man bokar direkt så att man kan uppdatera sin kalender på en gång, säger Jan-Erik Andersson.

Tidningen Dagens medicin har räknat ut att en utebliven patient kostar i genomsnitt 583 kronor. Och det är nästan lika mycket som en faktisk undersökning kostar.

– Personal och utrustning finns på plats och väntar på patienten och den effektivaste verksamheten är om patienterna kommer och är där i tid, säger Jan-Erik Andersson.