Malmö

Stämningar drogs tillbaka på Malmöoperan

Både arbetsgivareorganisationen Svensk scenkonst och Fackförbundet Symf, som organiserar körsångarna vid Malmö opera och musikteater, drar tillbaka sina stämningar av motparten. Konflikten handlar om körsångarnas dekorflyttning.

När koristerna vägrade flytta dekor i Träskoprinsessan stämde Svensk scenkonst Symf. Symf svarade med att stämma Malmöoperan för att ha brutit mot överenskommelsen att i tid informera om att dekorflyttning skulle genomföras.

Nu har parterna en pågående dialog och för att visa god vilja drar båda parter tillbaka sina stämningar. Hur det ska fungera med dekorflyttning i framtiden regleras i det nya kollektivavtalet från förra året.