Malmö

Hemlösa kvinnor möts på öppet hus

Hemlösa kvinnor är ofta betydligt mer utsatta än män i samma situation, det visar till exempel bemötandet mot de kvinnor som säljer gatutidningen Aluma. Tidningen håller nu på att starta en mötesplats för hemlösa kvinnor där de kan träffas och få andrum i den tuffa vardagen.

– De får ta emot skamliga förslag. De kan erbjudas en boplats mot vissa gentjänster. Det är tungt för den som blivit sexuellt utnyttjad, misshandlad och våldtagen, säger Anna Kind som är verksamhetschef på Aluma.

Av Malmös ungefär 1 000 hemlösa uppskattas drygt var fjärde vara kvinna. Enligt Anna Kind präglas kvinnornas liv av beroendeförhållanden till olika män, något som gör deras utsatthet än mer påtaglig. 

Som kvinnlig Alumaförsäljare är en arbetsdag ofta fylld av hånfulla kommentarer och förakt. Tidningen satsar därför nu på en mötesplats där kvinnorna kan träffas och stötta varandra.