Skåne

Dyra cancermediciner stoppade i Lund

Cancerpatienter vid onkologkliniken på universitetssjukhuset i Lund kommer inte längre att kunna få tre nya cancerläkemedel. Anledningen till medicinstoppet är att klinikens pengar inte räcker till.

- Det är ett svårt beslut. Som jag påpekat är det etiskt oförsvarbart. Men vi har eskat pengarna och inte fått så mycket, säger verksamhetschefen Carsten Rose.

Enligt Carsten Rose är det ett mycket tydligt besked från regiondirektören om att klinikerna ska hålla budgeten, som tvingat fram stoppet av de tre cancermedicinerna Erbitux, Avastin och Alimta. Medel som främst används till patienter med tjock- och ändtarmscancer men även bröst- och lungcancer.

Stoppet, som väntas ge en besparing på mellan 12 och 14 miljoner kronor i år, gäller med omedelbar verkan och rör nya patienter. För patienter som redan får medlen får behandlingen fortsätta. Det handlar om cancermedel som kan göra skillnad för patienterna.

Personalen, som tvingas neka patienter medicinen, tycker att det är ett tungt beslut. Men alternativet hade varit att spara in på vårdplatser eller personal, och det är enligt Carsten Rose en omöjlighet, eftersom antalet cancerpatienter ständigt ökar.

Moderaten Catharina Blixen-Finecke, ordförande i Region Skånes vårdproduktionsberedning, säger att hon förstår att det är svårt att neka patienter medicin, men att man måste prioritera. Regiondirektören Sören Olofsson känner inte till medicinstoppet och säger att han ska undersöka saken.

- Vi ska inte ge Carsten Rose ett uppdrag som innebär att våra cancerpatienter får en sämre behandling. Vi behöver få information från honom, säger Sören Olofsson.